Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.

Disclaimer


VirtYoo – Disclaimer

 

VirtYoo B.V. biedt de klein promotionele -goede doelen- kansspelen, hierna fondsenwervende campagnes, aan via haar website en in de toekomst middels haar mobiele app. Daarnaast biedt VirtYoo via diverse kanalen, zoals maar niet beperkt tot haar websites, apps, websites derden (initiator fondsenwervende campagnes), sociale media kanalen, email, push berichten, WhatsApp, Messenger, SMS etc. informatie aan. Het betreft o.a. informatie over de resultaten van fondsenwervende campagnes , de uitslagen, de prijzen(schema’s), etc. (hierna: “Informatie”)

 

1.     Algemeen

 

VirtYoo besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website, iFrames, uitingen en publicaties om de informatie correct en up-to-date te houden. Desondanks is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd of wordt verzonden onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Eventuele fouten zullen naar aanleiding van een melding of constatering zo snel als mogelijk worden gecorrigeerd. Een donateur (deelnemer) aan de promotionele fondsenwervende campagnes en/of een bezoeker van de website en/of app gebruikers en/of ontvanger en/of lezer van Informatie begrijpt dat er foutieve informatie kan worden gepubliceerd of kan worden verzonden. Specifiek voor apps geldt dat gebruikers te allen tijde de nieuwste versie moeten gebruiken, zodra deze app en de hierbij behorende nieuwste versie beschikbaar is. Daarnaast geldt specifiek voor de websites dat bezoekers/gebruikers altijd de meest recente versie van de door hen gebruikte internetbrowser dienen te gebruiken. De gegevens van de donateurs (deelnemers) zullen enkel aan de organisator van de fondsenwervende campagne worden verstrekt, voor onder andere de uitreiking van de prijzen en niet aan derden beschikbaar worden gesteld, echter zullen deze gegevens daarnaast enkel worden gebruikt door VirtYoo B.V. om u op de hoogte te houden van het laatste nieuws en fondsenwervende Campagnes.

 

2.   Intellectual Property (IP)

 

Zowel het business- en spelconcept als het Technisch- en Functioneel Ontwerp en de handelsnaam ‘VirtYoo’ zijn eigendom van Holding VirtYoo B.V. en geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor Intellectueel Eigendom (BOIP) onder het i-DEPOT: 44615.

 

3. Campagne Trekkingsuitslagen

 

Via de websites en apps, maar ook middels het sturen van berichten (email/SMS/push/Whatsapp/Messenger etc.) en op kanalen van derden (zoals bijv. website derden (initiator fondsenwervende campagnes)) worden de trekkingsuitslagen en de winnaars van de desbetreffende fondsenwervende campagnes gepubliceerd en kunnen donateurs (deelnemers) hun deelnames, deelnamebewijzen, lotnummers etc. controleren op eventueel gewonnen prijzen. Aan deze gepubliceerde, getoonde of verzonden uitslagen en de gecontroleerde uitslag via onder meer de ‘Mijn Campagnes & Loten’ kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat de getoonde uitslag onjuist en/of onvolledig is gepubliceerd. VirtYoo vraagt de spelers om de online loten dan wel deelnamebewijzen, die middels de donatie verkregen zijn, in ieder geval te controleren via de officiële VirtYoo website. Prijzen, gewonnen via deelname aan de fondsenwervende campagnes d.m.v. donatie(s) worden uitgekeerd door de initiator van de fondsenwervende campagne. De als zodanig in de systemen van VirtYoo ingevoerde trekking uitslagen gelden als definitieve uitslag en zullen bij een eventueel geschil leidend zijn. In de trekkingsprocedures staat omschreven op welke wijze de uitslag wordt vastgesteld.

 

4.     Beperking van aansprakelijkheid

 

VirtYoo is niet aansprakelijk voor de uitkering van de door de initiator van promotionele goede doelen kansspelen ter beschikking gestelde prijzen. Wel ziet VirtYoo toe op de nakoming van levering door de initiator van de fondsenwervende campagne. VirtYoo is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met informatie die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Tevens kan VirtYoo niet instaan voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de websites of apps.

 

5. Woord- en beeldmerken

 

Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van Holding VirtYoo B.V. tenzij anders aangegeven. Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite van de promotionele fondsenwervende campagnes zijn eigendom van de initiator van de fondsenwervende campagnes, tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holding VirtYoo B.V. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en kan met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

 

6.     Auteursrechten

 

Op alle websites en apps en andere uitingen/publicaties van VirtYoo is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van informatie van (delen van) de webpagina’s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VirtYoo, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is, tenzij in separaat vastgelegde overeenkomst, niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina’s van VirtYoo wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en zal met juridische middelen worden bestreden.

Actieve Campagnes

Wordt verrast met unieke campagnes en maak kans op mooie prijzen!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief