Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met de cookie voorwaarden.

FAQ's


Wat is VirtYoo?

 

VirtYoo is een FinTech donatieplatform dat doneren aan goede doelen fundamenteel verandert, door Goede doelen, bedrijven en donateurs met elkaar te verbinden.

 

VirtYoo is een  Nederlandse startup geboren uit de behoefte en verbazing over de huidige fondsenwervende activiteiten en biedt wereldwijd goede doelen een platform om fondsen te werven en fondsenwervende initiatieven van bedrijven te faciliteren. VirtYoo wil hier op geheel innovatieve en disruptieve wijze invulling aan geven, door bedrijven en goede doelen een onafhankelijk platform te bieden dat hen helpt om gezamenlijk fondsenwervende campagnes te organiseren.

 

VirtYoo is een innovatief, disruptief en uniek fondsenwervend platform voor alle Nederlandse goede doelen (CBF / ANBI) heeft ontwikkeld en biedt bedrijven en goede doelen de mogelijkheid om gezamenlijk fondsenwervende campagnes te initiëren, teneinde fondsen te werven voor één of meerdere Nederlandse goede doelen.

 

Wat doet VirtYoo?

 

Het VirtYoo Platform biedt als purposeful intermediair bedrijven en goede doelen de mogelijkheid om als aanbieder op haar platform maatschappelijk verantwoorde (klein) promotionele kansspel campagnes te organiseren, waarbij Goede Doelen, Bedrijven en Consumenten waarde delen, wederkerigheid bewerkstelligen en fondsenwerven.

 

Middels het VirtYoo platform kunnen zowel bedrijven als goed doelen, campagnes opzetten om fondsen te werven voor het goede doel of een  specifiek goede doel project.

 

Bedrijven kunnen binnen de campagne hun producten en/of diensten als prijs ter beschikking stellen, waarbij, afhankelijk van de soort campagne, de consument aan één of meerdere goede doelen één of meerdere donaties kunnen verrichten.

 

Missie

 

VirtYoo streeft ernaar een wereldwijd platform te bieden dat een significant verschil maakt tot een duurzame, veilige en innoverende wereld.

 

VirtYoo is erop gericht om als onafhankelijk platform de inkomsten van alle Nederlandse goede doelen evenredig te vergroten. VirtYoo wil alle Nederlandse goede doelen de mogelijkheid bieden om fondsenwervende campagnes te initiëren met bestaande én nieuwe business partners. Daarnaast wil VirtYoo bedrijven de mogelijkheid geven om de maatschappelijke betrokkenheid te vergroten door middel van fondsenwervende campagnes voor goede doelen te initiëren. VirtYoo wil alle mensen, jong en oud, de kans geven om te doneren aan een goed doel naar keuze binnen één of meerdere fondsenwervende campagnes. Het VirtYoo platform is een disruptief en eigentijds alternatief in de fondsenwervende industrie, welke als doel heeft de Nederlandse goede doelen een platform te geven en fondsen te verwerven.

 

Visie

 

Het wereldwijde platform dat een alternatieve manier van fondsenwerving biedt en een significant verschil maakt tot een duurzame, veilige en innoverende wereld

 

Het inspireren en ondersteunen van goede doelen om tezamen met bedrijven hun fondsenwervende activiteiten te ondersteunen en hun doelstellingen te bewerkstelligen

 

Het inspireren en ondersteunen van bedrijven om hun Maatschappelijke Betrokkenheid op zowel lokaal als (inter-)nationaal niveau tot uiting te brengen.

 

Awareness bij de consument te creëren ten aanzien van goede doelen en hun doelstellingen door donaties te kunnen verrichten aan die goede doelen (projecten) naar keuze en daar (in-)direct het resultaat van kunnen zien en mogelijk een prijs kunnen winnen.

 

Hoe doneer ik aan een goed doel op het VirtYoo platform?

 

Wanneer u binnen een campagne wil doneren aan een goed doel, dan selecteert u campagne op de VirtYoo campagne-overzichtspagina. Op de Campagnepagina selecteert u een goed doel op de regel: “Goed Doel” of voert uw Goede Doel in op het daarvoor bestemde invoerveld. Daarna selecteert u de Button: “+” en het Goede Doel wordt op de donatieregel toegevoegd. Achter de donatie regel kunt u het te doneren bedrag ophogen of verlagen met het minimale donatiebedrag van de campagne door de Buttons: “+” of “-” te selecteren. Het donatiebedrag vertegenwoordigt eveneens het aantal loten dat u voor uw donatie(s) ontvangt. U kunt afhankelijk van het type campagne zoveel Goede Doelen toevoegen als u wenst. Kijk voor meer uitleg op de pagina: Hoe werkt het?

 

Hoe komt mijn donatie bij het goede doel?

 

Wanneer er een bedrag wordt gedoneerd via het VirtYoo platform dan worden alle donaties, middels een beveiligde manier van online betalen, direct op de bankrekening van stichting VirtYoo gestort en vervolgens, na beëindiging van de fondsenwervende campagne, overgemaakt aan de corresponderende goede doelen .

 

Uw volledige donatie bedrag wordt ter beschikking gesteld aan de goede doelen waaraan u gedoneerd heeft. Dat betekent dat er op geen enkele wijze gelden worden ingehouden op uw donatiebedrag en wordt deze volledig bij eindigen van de campagne vanuit de stichting VirtYoo doorgestort naar het goede doel.

 

Hoeveel van mijn donatie gaat naar het goede doel?

 

Van jouw donaties in één of meerdere campagnes aan één of meerdere goed doelen gaat jouw volledige donatie naar het goede doel. VirtYoo berekent géén kosten voor jouw donatietransactie. De transactiekosten van de payment service provider worden separaat verrekend.

 

Waarom worden de transactiekosten separaat in rekening gebracht?

 

VirtYoo maakt gebruik van de betrouwbare Payment Service Provider (PSP) Mollie, zodat je veilig met iDEAL kan betalen. Om gebruik te maken van deze betrouwbare online betaalmethode, wordt er een vergoeding per transactie bovenop het donatiebedrag in rekening gebracht. Zo houden we uw donatie bedrag en kosten voor de PSP gescheiden en wordt er niets in mindering gebracht op uw gedoneerde bedrag aan één of meerdere goede doelen in één of meerdere campagnes.

 

Hoe veilig is de online betaalmethode?

 

VirtYoo maakt gebruik van de Payment Service Provider Mollie. Mollie is één van de toonaangevende online betaalmethodes in Nederland die aan hoge veiligheidseisen voldoet. Zij kunnen veiligheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van hun betaalplatform garanderen, doordat zij kritische veiligheidscontroles, veilige dataopslag, screening van hun personeel en compliance met elke regulering nastreven.

 

Hoe transparant is VirtYoo?

 

Alle campagne resultaten van iedere fondsenwervende campagne die VirtYoo voor bedrijven en goede doelen faciliteert middels haar platform worden gepubliceerd. Deze resultaten bevatten de volgende kerngegevens:

 

  • De trekkingsresultaten
  • De winnaars per campagne
  • De totale opbrengsten van de campagne aan één of meerdere goede doelen
  • Het totaal aantal donateurs
  • Het totale bereik van de campagne
  • Het gemiddelde en hoogste donatie bedrag
  • Het aantal campagne engagements
  • De meest succesvolle social media kanalen van de campagne
  • Demografische kenmerken van de campagne
  • etc.

 

Daarnaast wordt jaarlijks de -sociale- jaarrekening van de stichting VirtYoo gepubliceerd op het VirtYoo Platform.

 

Hoe veilig en up to date is het VirtYoo platform?

 

VirtYoo werkt met gespecialiseerde business partners, welke zorg dragen voor de security, ondersteuning, onderhoud en het continu verbeteren van het gehele VirtYoo platform. VirtYoo laat regelmatig de beveiliging van ons platform testen door onze toonaangevend cybersecurity specialist partner ON2IT. Dit betekent dat het VirtYoo platform onder andere altijd is voorzien van de laatste security updates, plug-ins en veilige thema’s en voorkomt daarmee dat er een beveiligingslek kan optreden. Bij wijzigingen in het platform, worden deze eerst uitvoerig op een aantal kritische punten getest alvorens deze live wordt gezet.

 

Wie zijn de VirtYoo Business partners?

 

VirtYoo werkt met de volgende business partners:

 

 

Is VirtYoo AVG/GDPR Compliant?

 

VirtYoo voldoet volledig aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR). Zie hiervoor eveneens het privacy en cookie beleid van VirtYoo.

 

Hoe kan ik mijn VirtYoo-Account gegevens aanpassen en opvragen?

 

Je kan jouw VirtYoo-Account gegevens te allen tijde inzien en aanpassen door te navigeren naar “Mijn Account” en “Account Adresgegevens“. Wanneer je bent ingelogd, zijn al jouw VirtYoo-Account gegevens en donatie historie inzichtelijk op “Mijn Account” en op “Mijn Donaties“. Daarnaast kan je deze eveneens bij VirtYoo opvragen door en e-mail te sturen naar: support@virtyoo.com.

 

Hoe kan ik mijn VirtYoo-Account verwijderen?

 

Je kan te allen tijde je VirtYoo-Account verwijderen door naar ‘Mijn Account‘ te navigeren en onderaan de pagina de knop: “Verwijder Account” te selecteren. Wanneer je jouw VirtYoo-Account hebt verwijderd, dan zijn deze permanent uit onze Database verwijderd en niet meer te benaderen. Let op: Jouw donatie geschiedenis en mogelijk prijzenclaims komen hiermee te vervallen.

Actieve Campagnes

Wordt verrast met unieke campagnes en maak kans op mooie prijzen!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief